HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE ŞARTLAR

Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları web sitesine girmekle veya bu web sitesinden herhangi bir sayfa veya internet sitesine ulaşmakla aşağıda belirtilen hususlara uymayı kabul etmiş bulunmaktasınız. Söz konusu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu internet sitesini terk etmeniz gerekmektedir.

HAKLAR

·       Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları web sitesinde yer alan bilgi, veri, grafik ve görüntüler ile bunların web ortamında yayınlanmasını sağlayan bütün unsurlar ve bunların düzenlenmelerindeki tüm haklar, aksi açıkca belirtilmediği sürece  Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları  ‘na aittir.

·        Kullanıcı bu web sitesinde bulunan her türlü bilgi, veri, grafik ve görüntüleri sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir.

·        Bu bilgiler,   Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları’nın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, uygulamaya konulamaz, değiştirilemez, alt lisansla kullandırılamaz, sonradan kullanılmak üzere saklanamaz, ticari bir amaç için istifade edilemez.

SORUMLULUKLAR

·         Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları  web sitesinde yer alan bilgi, veri, grafik ve görüntüler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğruluğu ve tamlığı hususunda, ne  Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları bu web sitesine katkıda bulunan/ bulunacak olan kişi ve kurumların açık yada kapalı olarak bir taahhüdü bulunmamaktadır.

·        Web sitesinde yer alan bilgi, veri, grafik ve görüntüler hiçbir şekilde hisse senedi alım, satım veya herhangi bir ticari alan ya da piyasaya yatırım konusunda öneri olarak kabul edilemez.

·         Kullanıcılar açıkça kabul ederler ki teknik nedenler, insan kusurları veya her türlü hatalar, sistem ve işletim arızası veya her türlü arızalar, enerji ve hat kesintisi veya her türlü kesintiler, bilgisayar virüsleri, veya herhangi bir nedenle internet web sitesinde bulunan bilgi, veri, grafik ve görüntülerde meydana gelen hata ve eksiklikler veyahut bu bilgi, veri, grafik ve görüntülerin kullanıcıya ulaşamaması nedeniyle veya kullanıcının bu bilgileri ticari amaçlı operasyonlarda kullanmasından ötürü doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen/gelecek olan her türlü kayıp, zarar veya risk hali ne  Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları  nede web sitesine katkıda bulunan/ bulunacak olan kişi ve kurumlara herhangi bir yükümlülük, borç veya sorumluluk yüklemez.

·        Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları web sitesinden bağlantı verilen diğer site veya sayfaların niteliğinden veya bağlantılarından kaynaklanan her türlü risk ve sorumluluk kullanıcıya aittir.

·          Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları gerekli görmesi halinde bildirimde bulunmadan ve gerekçe göstermeden web sitesinin tamamına, ya da bir kısım sayfalara veya bilgilere erişim hakkını kısmen veya tamamen engelleyebilir, geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu nedenle kullanıcının uğrayacağı zarardan dolayı sorumluluk yüklenmez.

·          Zugo Bahçe ve Kent Mobilyaları  bu internet sitesinde yer alan bütün bilgi, veri, grafik ve görüntüleri önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.